Vad är Impra?

Impra är en förening och ett nätverk som bildades 2 april 2006 på initiativ av Lina Nyberg Ljungkvist och Gunilla Törnfeldt (f. Hedin).

Ordet Impra är en ordlek av ordet improvisation och en ”feminin” ändelse. Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning och härkomst, som delar föreningens mål och visioner.

Impra är inte en kvinnoförening, men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.

Impra:s vision är ett musikliv där fokus ligger på musiken och musikern/kompositören och där alla har lika möjligheter att utöva detta yrke, oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst. Kvinna för IMPRA omfattar även trans*!

Vad gör Impra?

Impra

  • kartlägger och synliggör kvinnliga musiker.
  • erbjuder utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet (pedagoger, musiker, studenter och beslutsfattare).
  • anordnar seminarier och diskussioner för kvinnliga musiker och andra.
  • är värd för ett diskussionsforum på nätet för utövare.
  • skickar ut nyhetsbrev till medlemmar gällande aktuella bidragsansökningar, stipendier, medlemmars gig och annan viktig information.
  • anordnar kontinuerliga nätverksgenererande träffar runt om i landet.
  • fungerar som stöd och sambandscentral för medlemmarna.
  • tjänstgör som plattform för medlemmars projektidéer.
  • främjar debatt i samhället om genusproblematiken i musikvärlden.Diskriminering är ett starkt ord som kanske för tankarna till sexuella trakasserier och uteblivna jobbansökningar. Men förutom det återfinns det faktiskt även i rent konkreta och egentligen ganska odramatiska strukturer och tankemönster hos oss alla, oavsett kön. Detta vill Impra diskutera och informera om.

Styrelsen

Vald på årsmötet 16 mars 2019

Ordförande: Agnes Persson

Vice ordförande: Amanda Ginsburg

Kassör: Sara Kowalski

Sekreterare: Julia Eriksson

Ledamöter: Johan Björklund, Sofia Lärkfors, Björn Eriksson, Olimpia Dynarek Olsson

Regionrepresentanter:

Syd: Julia Eriksson

Väst: Vakant

Öst: Amanda Ginsburg

Nord: Vakant

 

Stadgar

Stadgar IMPRA

Årsmöte

Protokoll årsmöte 16 mars 2019