top of page
IMPRA_Spiral A kvadrat liten.jpg

Som medlem stöttar du IMPRAs verksamhet!
Du får fritt inträde till våra klubbar och medlemskapet är giltigt i ett år från registreringsdagen. 

Medlemskapet är öppet för alla som sympatiserar med IMPRAs värderingar och delar vår vision om en jämställd jazz- och improvisationsscen.

Medlemskap & priser

IMPRAs medlemsavgift betalas årsvis utifrån en
glidande skala där varje medlem betalar efter sina egna förutsättningar

 

Ordinarie: 100 - 500 kr

Studerande/pensionär/sjukskriven/arbetssökande: 50 - 250 kr

Under 18 år: Gratis

bottom of page