top of page
402245144_804038148191595_6300551590167812533_n.jpg
Popkollo IMPRA bildades 2014 på initiativ av musik- och jämställdhetsföreningen IMPRA och är en ideell medlemsförening i Riksorganisationen Popkollo. Vi arbetar från olika håll i landet med att skapa arrangemang och kollon kopplade till jazz och riktade mot barn och ungdomar. 

Vårt huvudsakliga mål är att nå ut till unga människor och skapa kollon och plattformar där tjejer och transpersoner kan få utforska, upptäcka och vidareutveckla sitt musicerande inom jazz och improvisation. Att musicera i sammanhang utan krav, betyg eller mål som jagar en och kan vara stressande tror vi är viktigt. Popkollo IMPRA strävar mot att skapa sådana sammanhang och platser för nyfikenhet och massor av jazz tillsammans med andra!
PK_Sommarkollo2021_Illustrationer_2-removebg-preview.png
bottom of page