top of page
IMPRA_Virr B kvadrat liten.jpg
IMPRA grafik red_spot.png

IMPRA
Jam

IMPRA Jam är jam som arrangeras på initiativ av IMPRA tillsammans med jazzklubbar i en inbjudande och lustfylld miljö som bygger på IMPRAs värdegrund om att verka för jämställdhet, inkludering och att motverka normer och hierarkier inom jazzen. Jammen är öppna för alla som vill spela tillsammans och verkar för att skapa en jazzmötesplats i form av ett jam där alla får och ges plats.
IMPRA Jam har arrangerats på Fasching Jazzklubb i Stockholm, Utopia Jazz i Göteborg och Umeå Jazzfestival.
bottom of page