top of page
IMPRA_Spiral C 1500x1000px.jpg
IMPRA grafik white_spot.png

IMPRA
toolbox

 

IMPRA Toolbox är ett verktyg för dig som är student eller lärare på en jazz- och musikutbildning i Sverige. Det är ett verktyg för att göra jämställd- och jämlikhetsarbetet mer lättillgängligt, snabbare och mer anpassningsbart för att nå en större mångfald inom musikbranschen.

 

IMPRA Toolbox skapades under våren 2021 och är en produkt av de föreläsningar som har givits av IMPRA till folkhögskolor och musikhögskolor runt om i Sverige. Under tidigare föreläsningar har deltagare formulerat idéer och verktyg om hur de och deras skola kan bidra till en mer jämlik och jämställd musikutbildning.

Dessa idéer och verktyg vill vi i IMPRA ska vara tillgängligt för alla, därför skapades IMPRA Toolbox! 

Toolboxen är ordnad i kategorier där det finns tips och verktyg i hur du kan bidra till en mer jämlik och jämställd miljö oavsett om du är student, lärare eller i ledningsgruppen för din skola. Du kan själv välja hur du tar till dig materialet nedan, du behöver inte ta in allt på en gång. Det går bra att välja att läsa en del, reflektera och arbeta med den och sen gå vidare till en annan, du kan skumma igenom allt eller ett helt ämne att arbeta med. Det är helt upp till dig hur du väljer att anpassa materialet nedan till ditt lärosäte och dess förutsättningar. 


 

 

IMPRA handlingsplan

Vill du komma igång med en gång och föra detta arbete vidare till ditt arbetslag eller din studiegrupp? Ta del av IMPRAs handlingsplan. Genom detta verktyg kan du och ditt lärosäte konkret bestämma vad som ska arbetas med, i vilken ordning, hur ni ska göra det, vem som är ansvarig, när det ska vara färdigt och när ni nått ert mål - utvärdera hur arbetet gått. Handlingsplanen är fri att ladda ner som mall och finns här


Vi i IMPRA hoppas att IMPRA Toolbox kommer att inspirera dig, att du ska få konkreta verktyg, fler idéer och vilja arbeta mer med ett jämställd- och jämlikhetsarbete på din skola. Känner du att det fattas någonting i ett område, eller om något är svårt att förstå, tveka inte att kontakta oss om du har fler idéer, tankar eller behöver bolla idéer. Du kan också spana in Genus Conference 2021 Toolbox där finns fler tips och verktyg i hur du kan bidra till en mer jämlik och jämställd musikundervisning.

Vill du veta mer om IMPRAs föreläsningar, klicka här.

bottom of page