top of page
IMPRA_Spiral C 1500x1000px.jpg
IMPRA grafik white_spot.png

Var en 
allierad

 

 
 • Var öppen och medveten. Personer som identiferar sig som män blir inte i lika hög grad utsatta för svårigheter som personer som identifierar sig som ickemän. Det är då viktigt att personer som identifierar sig som män försöker vara insatta och medvetena om vad som pågår även om du inte är direkt påverkad av de diskrimineringar som sker andra. 

 • Det är viktigt att personer som identifierar sig som män uppmärksammar när det blir en grabbig stämning. En grabbig stämning bidrar ofta till en oattraktiv miljö för personer som identifierar sig som ickemän. En mer inkluderande och trygg mijlö gynnar oss alla. 

 

 • Det är viktigt att som allierad komma ihåg att vi har ett ansvar att vara insatta och medvetna jämställd- och jämlikhetsdiskussioner. 

 

 • Som allierad är vi inte klara med jämställd- och jämlikhetsarbetet bara för att vi spelat en gång med en person som identifierar sig som ickeman. Det är ett pågående arbete som vi aldrig blir “klara” med. Vi kan hela tiden utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta med dessa frågor.  

 

 • Identifierar du dig som man är det bra om du vågar prata med andra män om jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Vi känner oss ofta bekväma att yttra våra tankar om vi är i ett tryggt rum med en grupp som vi själva kan identifierar oss med. 

 • Generellt i samhället uppmuntras personer som identiferar sig som män att bära sitt specialintresse utåt. Det är då lättare för dessa att ta plats och prata om sitt intresse i det offentliga rummet. Detta kan vara en anledning att det är fler personer som identiferar sig som män som studerar på högre jazzutbildningar. Vi som pedagoger spelar här en viktig roll att uppmuntra, skapa rum och plats för personer som identifierar sig som ickemän att bära och fortsätta med sitt specialintresse. 

 

 • Det blir ofta en tävlingsjargong musikutbildning bland de som identifierar sig som män. Personer som identifierar sig som ickemän hoppar ofta av utbildningarna för att personer som identifierar sig som män ofta vill visa att den är bäst. Denna tävlingsjargong kan då bidra till att det blir svårrelaterat för personer som identifierar sig som ickemän i den grabbiga tävlingsjargongen. Det är viktigt att vi är medvetna och aktivt försöker jobba mot denna tävlingsjargong för att skappa en tryggare miljö där fler känner sig bekväma och välkomna. 

 

 • Generellt är det väldigt homogent när det gäller klassbakgrund på de flesta musikutbildningar i Sverige. Det är viktigt att vi hela tiden jobbar med ett intersektionellt perspektiv vid marknadsföring och antagningsprocesserna vid utbildningarna för skapa plats för fler musikutövare. 

 

 • Det behövs en djupgående debatt och en djupare diskussion. Inte bara diskussion och konstaterande av problemet utan också analys, diskussion om åtgärderna som sätts in.   

 

 • Om målet är att få en jämlik och jämställd musikscen måste vägen dit vara inkluderande för alla. Vägen dit är lika viktig som slutresultatet. Vi ska inte behöva en utbildning inom genusvetenskap för att ta del av diskussionen och att lära oss mer och bli mer medvetena.

 

 • Det är viktigt att vi vågar prata om de här sakerna även om det ibland kan kännas jobbigt eftersom det väcker känslor och minnen från tidigare upplevelser. Vi måste försöka se det ur ett större perspektiv än det personliga.

 

 • Det är viktigt att komma ihåg och påminna sig att inte jämföra sig med andras berättelser och historier, alla har sina mål, erfarenheter och tid. 

 

 • Att inkludera och exkludera - problemet när vi omedvetet exkluderar någon gör att vi omedvetet bidrar till ojämlikhet och det skapar ett stort problem. Här är det viktigt att vi försöker vara medvetna om våra egna tillkortakommanden och att vi aktivt försöker fortbilda oss själva för att bli mer inkluderande. 

 

 • Ens bakgrund och uppväxt kan göra att vi inte är medveten om andras problem och svårigheter. Då gäller det att vi är öppen för nya lärdomar senare i livet. 

 

 • Sluta med någonting behöver inte vara ett dåligt beteende som vi behöver sluta med utan vi kan ta ta små steg i rätt riktning. Det går inte att helt plötsligt radera sig själv och börja om.  

 

 • Det är viktigt att prata om dessa frågor även i en homogen grupp där alla tycker samma. Ett tryggt rum mer personer vi identifierar oss med bidrar ofta till att vi vågar yttra våra tankar och känslor inom känsliga frågor.

 

 • Som personer som identifierar sig som ickeman ska vi inte nöja oss med vår utbildning om den är ojämlik och eller ojämställd, vi kan påverka vår utbildning till en mer inkluderande sådan. 

 

 • Som allierad ska vi inte tro att det enbart räcker med våra åsikter, det är våra handlingar som räknas. På samma sätt som vi kan tänka jämställt och jämlikt kan vi också göra jämställdhet och jämlikhet i de val och handlingar som vi gör i vår vardag. 

 

 • Börja/fortsätta ge plats, eller sluta ta plats om du mäker att du är en person som ofta tar plats i en grupp och bidrar till att andra inte får utrymme. 

 

 • Fortsätt diskutera jämställd- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor utvecklas hela tiden och vi har ett ansvar att fortbilda oss och följa med i utvecklingen av dessa frågor. 

 

 • Var öppen för att spela med nya personer, möta andra stilar och inputs. Detta bidrar till mer mångfald på musikscenen i Sverige men även nya erfarenheter för att dig och din musik. 

Vill du komma igång med en gång och föra detta arbete vidare till ditt arbetslag eller din studiegrupp? Ta del av IMPRAs handlingsplan. Genom detta verkty kan du och ditt lärosäte konkret bestämma vad som ska arbetas med, i vilken ordning, hur ni ska göra det, vem som är ansvarig, när det ska vara färdigt och när ni nått ert mål - utvärdera hur arbetet gått. Handlingsplanen är fri att ladda ner som mall och finns här. 


Vi i IMPRA hoppas att IMPRA Toolbox kommer att inspirera dig, att du ska få konkreta verktyg, fler idéer och vilja arbeta mer med ett jämställd- och jämlikhetsarbete på din skola. Känner du att det fattas någonting i ett område, eller om något är svårt att förstå, tveka inte att kontakta oss om du har fler idéer, tankar eller behöver bolla idéer. Du kan också spana in Genus Conference 2021 Toolbox där finns fler tips och verktyg i hur du kan bidra till en mer jämlik och jämställd musikundervisning.

Vill du veta mer om IMPRAs föreläsningar, klicka här.

Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA.

Du hittar kontaktinformation här

IMPRA handlingsplan

bottom of page