top of page

Sekretesspolicy

A. Introduktion

 1. integritet för våra besökare är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.

 2. genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

 3. denna webbplats hostas av Wix. Wix samlar in personuppgifter när du besöker denna webbplats, inklusive: Information om din webbläsare, nätverk och enhet Webbsidor du besökte innan du kom till denna webbplats Webbsidor du tittar på när du är på den här webbplatsen Din IP-adress Wix behöver data för att driva den här webbplatsen och för att skydda och förbättra dess plattform och tjänster. Wix analyserar data i en avpersonifierad form.

 

B. Erkännande

Detta dokument skapades av IMPRA år 2024.
Kontaktpersoner: Sara Aldén
Kontaktuppgift: ordforande@impra.se

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;

 2. information om dina besök på och din användning av vår hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar, hemsidans navigeringsvägar, besökta sidor, klick, sökningar och tidsstämplar.

 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;

 4. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;

 5. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

 6. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

 7. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;

 8. all annan personlig information som du skickar till oss.

När du skickar information till denna webbplats via webbformulär, samlar vi in de uppgifter som efterfrågas i webbformuläret för att spåra och svara på dina bidrag. Vi delar denna information med Squarespace, vår webbhotellleverantör, så att de kan tillhandahålla webbplatstjänster till oss. Vi delar även denna information med [MailChimp] för lagring och [with Zapier for data porting].

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;

 2. att anpassa vår hemsida åt dig;

 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;

 4. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;

 5. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

 6. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);

 7. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);

 8. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);

 9. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

 10. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;

 11. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor samt;

 12. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Vi delar denna information med Squarespace, vår leverantör av webbplatsanalys, för att lära oss mer om webbplatstrafik och aktivitet.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda och styrelseledamöter som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);

 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och

 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i [Sverige] för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

 2. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

 3. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

 

G. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 

H. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

 

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress).

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicy och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

M. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Dessa funktionella och nödvändiga cookies används alltid, vilket gör att Squarespace, vår värdplattform, kan betjäna denna webbplats på ett säkert sätt till dig. Dessa analys- och prestandakakor används på denna webbplats, enligt beskrivningen nedan, endast när du godkänner vår cookie-banner. Den här webbplatsen använder analyser och prestandakakor för att se hemsidstrafik, aktivitet och annan data.

För information om hur du visar kakor som släppts på din enhet, besök kakor som Squarespace använder.

 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

 

IMPRA 2024

bottom of page