top of page
IMPRA Logo_red.jpg

arkiv

2014

LUPINO LIVEs höstprogram klart!
LRW.jpg
2014.09.08

1 OKTOBER Margareta Bengtson/Mathias Algotsson duo & Långbacka/Willemark/Rydberg

12 DECEMBER Rita Marcotulli (IT)/Joakim Milder duo & Sidsel Endresen/Stian Westerhus (NO)

FÖR MER INFO OCH BILJETTER:
http://kulturhusetstadsteatern.se/Musik/Evenemang/2014/Lupino-Live-Margareta-Bengtsson-Ellika-Frisell/
MUSIKLIVET ♥ IMPRA 
SOFIA.jpg
2014.06.02

♥ IMPRAs styrelse bad några musiker, arrangörer och representanter för utbildningar att beskriva vad dom tycker att IMPRAs arbete genom åren betytt, personligen eller professionellt. Dels för att visa eventuella bidragsgivare vilket stöd vi har, men också för att orka jobba vidare nu när det är lite motvind – här är några av svaren:

Tankar om IMPRA:

”Impra har blivit ett nätverk där kvinnliga musiker inom ett brett fält av genrer får kontakt med varandra och samarbetar – ovärderligt! (Många kvinnor kan känna sej ensamma i och med att de är i minoritet i detta sammanhang).Impra är en arrangör som presenterar musik regelbundet över hela landet med kvinnor i konstnärlig ledning – det gör Impra till unik och modern! Det är alltid jätte kul att komma till en Impra klubb. Man möter en annan publik en vanligt – oftast ganska ung publik 18-30 och majoriteten kvinnor.”

Sofia Jernberg, sångerska & kompositör”Det finns ett tydligt före och efter Impra i svenskt musikliv.
Ingen annan enskild organisation har på samma effektiva vis riktat ljuset mot de skevheter som fortfarande är en besvärande omständighet i stora delar av musikvärlden.
Alla led i skapandet av musikupplevelser, från musiker via arrangörer till publik och kulturadministratörer, präglas, till stor del tack vare Impras arbete, numera av en medvetenhet kring genusfrågor och vikten av jämställdhet.
Impras inflytande sträcker sig dessutom bortom det nationella, – I flera europeiska länder har Impras arbete tjänat som tydlig förebild och inspiration, och befäst sveriges ledande position i jämställdhetsfrågor.
Impras arbete är långt ifrån avslutat, och det är därför av stor kulturpolitisk och konstnärlig vikt att Impras fortlevnad kan säkerställas.”

Joakim Milder saxofonist, kompositör och professor på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm”Impra är av stor betydelse för att utveckla musik genren Jazz/ impro. Impra har ett  stort kontaktnät  och kunskap om musiklivet som nu och på lång sikt gagnar alla svenska kultur institutioner och utbildningar och startar och genomför kreativa konstnärliga projekt etc. Impra arbetar för en utveckling av konstformen. Eftersom kvinnor är i minoritet i genren utvecklas den långsamt. Jag som arbetat med detta sen tidigt 90-tal ser att Impra är enormt viktig. Impra behöver långsiktigt kontinuerligt stöd. Problemet ”obalans i genren jazz/ impro ” fixar man inte på 1-3 år!”

Maggi Olin, kursledare Gy jazz Musikhögskolan i Malmö, kompositör, arrangör & pianist”Sverige är idag en viktig aktör i framkanten då det gäller jämställdhet inom jazz- och improvisationsmusiken. I den utvecklingen spelar nätverket IMPRA en avgörande roll: Inte bara som opinionsbildare utan också som initiativtagare och pådrivande för olika jämställdhetsprojekt runt om i landet och i Europa. Jazz- och improvisationsscenen i Umeå har de senaste åren samarbetat med IMPRA i samband med seminarier och andra projektaktiviteter. För oss är det en styrka att vi i Sverige har ett musikerbaserat nätverk som med stor kompetens och erfarenhet fokuserar på genus- och jämställdhetsfrågor och som också har förmåga att föra ut detta till jazzmusiklivets olika miljöer. Jazzen är en musikform som fortfarande har mycket att lära i ämnet. ”

Lennart Strömbäck, NorrlandsOperan”IMPRA har fått fart på hela jazzsverige med sina konsertserier, festivaler och ett ständigt pågående samtal och forskningsarbete. De bevisar gång på gång att allt blir så mycket bättre om vi alla får delta. På lika villkor. Den erfarenhet, kompetens och de nätverk de skapat genom åren är värdiga vilket forskningsinstitut som helst. För att inte tala om all härlig musik vi får! Nu börjar arbetet äntligen ge effekt – men vi ska väl inte nöja oss med 16% kvinnor på de svenska jazzscenerna? Nej nu behövs IMPRA mer än någonsin!”

Lena Åberg Frisk CEO & VD Jazzclub Fasching och Stockholm Jazz Festival”IMPRA jobbar med musik och jämställdhet på många plan. De uppmärksammar problem i branschen och verkar där det är aktuellt just nu. Genom att se till att kvinnliga musiker möts och uppmärksammas skapas förebilder som är livsviktiga för att främja ett intresse och kunna tro på sig själv (som ung kvinnlig musiker!). Genom klubbarna som genomsyras av IMPRAS värdegrund och medvetenhet kan unga musiker gå på konsert utan att behöva mötas av de snäva könsroller som ofta präglar ens val av instrument, inställning och genre. IMPRA visar vägen för ett jämställt, fritt och normbrytande musikliv på ett sätt som ingen annan organisation/festival eller liknande vågat göra än och blir därför en stark motor och ett stöd för alla som vill åt samma håll. ”

Annika Marmén & Lili Holényi, studerande, projektledare Popkollo Jazz”För mig har impra gett mig otroligt värdefulla kontakter för att själv kunna etablera mig som musiker. Jag har fått vänner som delat med sig av tips och idéer som jag aldrig fick under min musikerutbildning. Det har varit en inspirationsinjektion och gett mig hopp om en framtid som musiker där jag setts som en tillgång, inte som konkurrent, vilket är en inställning jag själv alltid kommer föra vidare. Impra har också fått mig att vilja engagera mig för att utveckla musikscenen även för andra, vilket jag vet att jag inte är ensam om.”

Linnea Henriksson, artist & kompositör
”Impra har betytt oerhört mycket som en samarbetspartner till Svensk Jazz. Jazzfältet har ett enormt behov av insatser för jämställdhet och jag vågar påstå att innan Impra fanns det nästan inget seriöst arbete i frågan. Föreningen möttes av stor skepsis från vissa håll och det är anmärkningsvärt hur frågan har fått en självklar plats på agendan. Skeptikerna har fått ta ett rejält steg tillbaka. Impra har påverkat Svensk Jazz i positiv riktning när det gäller det här arbetet och utan Impra som samarbetspart kommer vårt jämställdhetsarbete vara starkt försvagat!”

Magnus Thuvesson, ordförande Svensk Jazz”I mitt arbete som jazzsamordnare på Sveriges Radio har jag länge kunnat dra nytta av Impra målmedvetna  arbete, vilket har underlättat för oss att även i radio nå en mer rättvis könsbalans. Men. Vi lever fortfarande inte i en jämställd värld och just jazzen hör fortfarande till de genrer där det fortfarande råder stor obalans. Därför är det av oerhört stor vikt att vi nu inte bekvämt lutar oss tillbaka och tro att vi ”gjort jobbet”. Detta arbete behöver föras kontinuerligt och medvetet, och det är därför av största vikt att Impra får chans att fortsätta. För allas vårt bästa!”

Marie Vesterholm, Jazzsamordnare, Sveriges Radio”IMPRA har blivit en alltmer självklar del av det unga svenska musiklivet inom det ständigt växande improvisationsfältet. De tankar som belyses och formuleras av IMPRA och dess många sympatisörer ger en viktig grund i vilken också pedagoger och högre utbildningar kan ta stöd. Vi har sett en länge efterlängtad utveckling inom svensk improvisationsmusik där starka kvinnliga musiker skapar viktiga och tydliga konstnärliga avtryck och där, efter många år, ett tillstånd i avsaknad av både reflexion och jämställdhet sakta förändras och rör sig mot ett för musiken utvecklande och naturligt tillstånd. I detta har IMPRA spelat- och fortsätter spela- en mycket avgörande roll i sitt arbete att medvetandegöra en ung generation tonkonstnärer. IMPRA behövs- i 10 år till..”

Anders Jormin, professor HSM, Gbg”I vårt gemensamma arbete för en jämställd musikscen har IMPRA haft och har en stor betydelse och en viktig roll att fylla i synnerhet inom genren Jazz & och improvisation. IMPRA är i sin roll som företrädare för de fria kulturutövarna i denna fråga en för oss mycket viktig samarbetspart för att få till en förändring inom musiklivet i Sverige. ”Spotlight Väst” är ett exempel på ett jämställdhetsprojekt som bedrivs i VGRegionen, där IMPRA är en av parterna tillsammans med Kultur i Väst, GAC, Ladyfest och MCV. Kultur i Väst har som ett av sina uppdrag att verka för att det fria kulturlivet får ökade möjligheter att knyta internationella kontakter. Även här ser jag att IMPRA är given samarbetspart i specifika projekt eller som samtalspart och rådgivande genom exempelvis sina tidigare projekt  och sin viktiga IMPRA-lista. Sverige har kommit en bit längre än de flesta andra länder i Europa i arbetet för en jämställd musikscen men vi är inte på långa vägar i mål. Därför är det viktigt med IMPRA:s fortsatta existens både ur ett nationellt  och Europeiskt perspektiv.”

Marie Tarrach Bävholm, Producent jazz & blues, Kultur i Väst”Redan från starten har IMPRA har varit en viktig samarbetspartner för Kungl.Musikhögskolan i Sthlm (KMH).
IMPRAs medlemmar har varit en viktig rekryteringsbas för att få externa deltagare och en bra balans och diskussion i KMHs antagningsjurys.
IMPRA har ökat medvetenheten hos studenter och lärare samt inspirerat till olika genusgrupper på KMH och många andra musikutbildningar i Sverige. IMPRA har varit en källa till kunskap och stöd för dessa grupper.
IMPRA har lyft på stenar som ingen enskild har haft möjlighet att lyfta med samma kraft och pekat på den snedfördelning som rått på många håll.
IMPRA har ifrågasatt gällande normer, krävt och i många fall uppnått genusbalans vad gäller jazzfestivaler, jazzpriser, mediautrymme m.m.
IMPRA har haft ett enormt inflytande på hela jazzlivet i Sverige och inte minst på musikerna själva vars medvetande om orättvisa förhållanden har ökat väsentligt.”

Ola Bengtsson Prefekt Inst. för Jazz Kungl Musikhögskolan i Stockholm”Jag är stolt över att vara en del av svensk jazz där verksamheter som IMPRA finns. Jag anser att IMPRAs arbete sedan starten 2006 har fyllt och fortfarande fyller en väsentligt viktig del i arbetet att nå en mer utjämnad könsfördelning inom svensk jazz- och improvisationsmusik. IMPRA är en essentiell aktör i det arbetet. IMPRA har den dignitet och kraft som behövs för att bevaka och motverka de krafter som försvårar jämställdhetsarbetet inom svensk jazz. IMPRA utgör enligt min åsikt den största och viktigaste plattformen som samlar och enar alla som anser att det är fel att en musikgenre obestritt får domineras av manliga utövare och som aktivt vill arbeta för att göra något åt det. Det förändringsarbete som krävs tar lång tid och visst har saker och ting börjat hända. Det är till stor del IMPRAs förtjänst men det finns ännu mycket kvar att göra inom såväl utbildning som i professionell verksamhet för att uppnå större jämställdhet inom svensk jazz- och improvisationsmusik. Utan IMPRA som fortsatt samlande nav för det arbetet befarar jag att det är alltför lätt att allt återgår till en situation som är lika usel som den var innan IMPRA bildades.”

Mattias Hjorth, kursledare för Musikerutbildningen/Jazz vid Musikhögskolan i Malmö
1911175_579858978765926_331870239_o.jpg
2014.05.12

Nu är det klart! Med hjälp av Stockholm Stad kan vi genomföra Lupino Live även 2014!! Jippi jä jä!
12/5 LUPINO LIVE PRESENTERAR på  Fasching Jazzklubb:
THE NEW SONGS (SE/NO/FR) + Elsa Bergman solo
Två konserter! Efter konserterna blir det jamsession med Elsa som jamledare. 
Medverkande: Sofia Jernberg [SE]: röst, Eve Risser [FR]: piano, Kim Myhr [NO]: gitarr, barockgitarr, cittra, klockspel, David Stackenäs, [SE]: gitarr, e-bow + Elsa Bergman, bas

Kvällen arrangeras med stöd från Stockholms stad.
http://www.impra.se/

The New Songs:
The New Songs bjuder in lyssnaren till en delikat poetisk upplevelse med hjälp av abstrakta ljud och harmoniska klanger. Röst, preparerat piano, preparerad gitarr, barockgitarr, cittra och andra föremål är byggstenarna då dessa musiker skapar sina djupt egensinniga sånger.

Efter succékonserter på blan annat Umeå Jazz Festival, Pori Jazz Festival och Festival Meteo släppte dom 2012 sin efterlängtade debut-CD "A Nest at the Junction of Paths" på etiketten Umlaut Records Frankrike. The New Songs är en multinationell grupp bestående av fyra starka musiker som trots sin unga ålder alla individuellt fått stor uppmärksamhet internationellt.
"The New Songs succeed in making genuine avant-songs inspired by microsonic free improvisation. Ear candy to me."/Monsieur Délire [Canada], François Couture
Elsa Bergman
Elsa är en av de nya unga stjärnorna på den högst levande fri-impro scener i Sverige idag. Senaste gången vi hörde hennes explosiva basspel på Fasching var med saxofonisten Anna Högbergs band Attack under Stockholm Jazzfestival. Elsa medverkar också i frijazztrion "Dina Kompisars Kompisar" från Trondheim och i den audiovisuella elektro-akustiska kvintetten "Hästköttskandalen" från Stockholm gästar oss!

 
IMPRAs nya styrelse 2014 
ALMAZ.jpg
2014.05.06

3 maj 2014 hade IMPRA årsmöte. Mötet valde en ny styrelse och gav den i uppdrag att utifrån de förutsättningar som nu finns fortsatt driva IMPRAs arbete med jämställdhet på musikområdet. Medlemsavgiften höjs till 300 kr per år (fortsatt 50 kr för studerande och gratis om Du är under 18 år).

Detta trots att vi inte längre kan få bidrag från Ungdomsstyrelsen som kvinnoorganisation (vi har ju fler än 25% män som medlemmar).

Våra klubbar Lupino live och klubb Kom In drivs som vanligt separat av ideella arbetsgrupper.

Styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Almaz Yebio (även IMPRA syd)
Viceordförande Biggi Vinkeloe (även IMPRA väst)
Sekreterare Viktoria Forsman (även IMPRA nord)
Kassör Lina Nyberg (även IMPRA öst)
Ordinarie ledamöter: Malene Bay Landin, Lisa Knudsen
Suppleanter: Julia Strzalek, Miranda Bjerking Raeder
✿*.:。✿✿✿*.:。✿✿*.:。✿✿*.:。✿*.:。✿
Lista på musiker från Sverige, Finland, Danmark och Norge
EJB.png
2014.04.09
 
Härom veckan hade IMPRA nöjet att vara medarrangörer och medverkande på konferensen Europe Jazz Balance i Stockholm. Efter att ha samtalat med både kollegor och arrangörer en del förstod vi att det fanns behov av en Nordisk lista över kvinnliga utövare inom jazz/impro/other.Med en del hjälp av våra nordiska kollegor har vi börjat sammanställa en sådan.Naturligtvis antar vi att det saknas några namn, (ibland svårt att se skogen för alla träd) så komplettera gärna på viceordforande@impra.seIn EnglishAfter the conference Europe Jazz Balance in Stockholm a few weeks ago we understood from our collegues and organizers that a list of Scandinavian professional female jazz-, impro-, other- musicians might be needed – With a great deal of help from our nordic collegues we started up a collocation. Of course we assume that there are some namnes missing, please help us to complete the list, email: viceordforande@impra.se
NORGE/NORWAY

VOCALS: Sidsel Endresen, Jenny Hval, Solveig Slettahjell, Eldbjørg Raknes, Mari Kvien Brunvoll, Maja S. K. Ratkje, Live Maria Roggen, Nina Kristina Linge, Siri Gjære, Ingrid Lode, Kirsti Huke, Heidi Skjerve, Sissel Vera Pettersen, Anita Kaasbøl, Tone Åse, Ellen Andrea Wang, Susanna Karolina Wallumrød, Stine Janvin Motland, Stina Marklund Moltu, Kristin Asbjørnsen, Ine Kristine Hoem, Karin Krog, Elin Rosseland, Lena Nymark, Ingrid Helene Håvik, Emilie Nicolas Kongshavn, Kari Eskild Havenstrøm, Emilie Storaas, Cattis Janner, Siril Malmedal Hauge, Mia Marlen Berg, Inge Marie Gundersen, Hanna Gjermundrød, Lisa Dillan, Anne-Marie Giørtz, Guro Gravem Johansen,

HORNS: Hild Sofie Tafjord french horn, Trude Eich, french horn, Gunhild Seim trp, Kristin Andersen trumpet, Mette Henriette Martedatter Rølvåg, sax, Hanna Paulsberg sax, Hildegunn Øiseth trp, Bodil Niska sax, Frøj Aagre sax, Mette Rasmussen, sax, Elisabeth Lid Trøen, sax,

STRINGS/BASS/GUITARS: Lene Grenager vc, Nina Kristina Linge guit, Ellen Andrea Wang bass, Hedvig Mollestad Thomassen guit, Marianne Halmrast,bass, Ellen Brekken, bass, Tanja Orning cello, Vilde Sandve Alnæs violin, Inga Margrete Aas double bass, Guro Skumsnes Moe double bass

DRUMS: Siv Øyunn Kjenstad, Matilda Rolfsson,

PIANO/KEYBOARD: Maria Kannegaard, Anja Lauvdal, Else Olsen SDANMARK/DENMARK

VOCALS: Maria Laurette Friis, Malene Mortensen, Cecilie Nørby, Josefine Cronholm, Qarin
Wikström, Mette Juul, Nina Baun, Sinne Eeg, Elena Setien, Sidsel Storm, Anna Kruse, Johanna Sulkunen, Trine-Lise Vaering, Susi Hyldgaard, Mona Larsen, Cathrine Legardh, Veronica Mortensen, Sanne Graulund, Helle Henning, Aviaja Lumholt, Jullie Hjetland Jensen, Live Foyn Friis, Hanne Boel, Silvana Malta, Sissel Vera Pettersen, Caroline Hendersen, Ann Farholt, Alice Carreri, Ane Ramløse, Anne Dueholm Jensen, Ann Farholt, Dalia Faitelson, Hanne Boel, Katrine Madsen, Kira Martini, Kira Skov, Kristin Korb, Birthe Skou, Lotte Rømer, Sofia Feuer,

HORNS: Lotte Anker sax, Christina von Bülow sax, Pernille Bévort sax/fl, Christina Dahl sax, Anne Dueholm sax, Maria Faust sax, Nana Pi Aabo Larsen sax, Laura Toxvært sax, Dorthe Højland sax, Hanne Rømer sax, Helle Hesdorf sax, Ingrid Annette Huseby sax, Katrine Suwalski sax, Lis Raabjerg Kruse sax, Marianne Markman sax, Pia Bode sax, Sarah Elgeti sax, Birthe Skou sax, Maj Berit Guassora trp, Randi Holum trp, Sarah Schramm trp, Stine Brinch Nielsen trp, Lis Wessberg trb, Mia Engsager trb, Maria Bertel trombone, Lise Munch french horn,

STRINGS/BASS/GUITARS: Ida Gormsen bass, Eva Skipper bass, Helle Marstrand bass, Irina-Kalina Goudeva bass, Jette Scandorff bass, Kristin Korb bass, Nan Ehrenstråle bass, Sisse Hyllested bass, Dalia Faitelson git, Janne Mark guit, Maria Hiort-Petersen guit, Marianne Hall Christiansen guit, Marie Fisker guit, Mette Juul guit, Sara Lewis guit, Tania Viit guit, Sonja LaBianca vl, Elena Setien vl, Line Kruse vl, Mette Schmidl vl, Patricia Mia Andersen vl,

DRUMS: Michala Østergaard Nielsen, Marilyn Mazuur, Christina Dueholm Stenbäck, Lisbeth Diers, Jaleh Negari, Anja Jacobsen, Benita Haastrup, Birgit Løkke Larsen, Linda Edsjö, Tira Skambæk Madsen,

PIANO/KEYBOARD: Katrine Amsler, Maj-Britt Kramer, Irene Becker, Johanna Borchert, Anne Marie Fjord Abildskov, Astrid Elbek, Catrine Frølund, Inge Andersen, Majken Ingvordsen, Makiko Hirabayashi, Marie Louise Schmidt, Marietta Wandall, Mette Petersen, Olga Witte, Rikke Scheide, Rikke Pertou Mach, Sanne Graulund, Susi Hyldgaard, Katrine Windfeld,FINLAND

VOCALS: Aili Ikonen, Mirja Mäkelä, Anni Elif Egecioglu, Johanna Försti, Johanna Iivanainen, Jenny Robson, Mia Simanainen, Nina Mya, Sanni Orasmaa, Eeppi Ursin, Emma Salokoski, Kadi Vija, Ira Kaspi, Anna-Mari Kähärä

HORNS: Linda Fredriksson sax, Kaisa Siirala sax

STRINGS/BASS/GUITARS: Iro Haarla harp, Laura Airola vl, Anni Elif Egecioglu vc, Kaisa Mäensivu b

DRUMS: Hanne Pulli

PIANO/KEYBOARD: Iro Haarla, Eliina Mäkiranta, Riitta Paakki, Outi Tarkiainen (composer), Kaisa KulmalaSVERIGE

VOCALS: Monica Borrfors, Lisa Nilsson, Lina Nyberg, Rigmor Gustafsson, Jeanette Lindström, Carin Lundin, Victoria Tolstoy, Lindha Kallerdahl, Gunnel Mauritzson, Margareta Bengtsson, Linda Pettersson, Christina Gustafsson, Sofia Pettersson, Hanna Elmqvist, Ida Sand, Erika Angell, Sofia Jernberg, Josefine Lindstrand, Miriam Aida, Nina Ramsby, Vivian Buczek, Almaz Yebio, Mariam Wallentin, Sarah Riedel, Anna Christoffersson, Anna Lundqvist, Sofie Norling, Isabel Sörling, Maria Rylander, Lisa Björänge, Gunilla Törnfeldt, Karin Verbaan, Maria Winter, Kristin Amparo, Natalie Migdal, Carolina Wallin Pérez, Anna Pauline Andersson, Linda Bergström, Jenny Nillson, Emma Denward, Josefine Lindstrand, Lena Tjäder, My Engström-Renman

HORNS: Lisen Rylander sax, Elin Larsson sax, Lisa Bodelius trb, Karin Hammar trb, Lina Langendorf sax, Cecilia Wennerström sax, Ann-sofi Söderqvist trp, Amanda Sedgwick sax, Sofi Hellborg sax, Malin Wättring sax, Anna Högberg sax, Christine Carlsson trb, Ida Karlsson sax, Biggi Vinkeloe sax, Gunhild Carling trb& trp, Lisa Grotherus, sax & cl, Annika Jessen, cl+bass clarinet,

STRINGS/BASS/GUITARS: Katt Hernandez vl, Nina De Heney bas, Annika Törnkvist elbas, Anna Rodell vl, Lisa Rydberg vl, Susanna Risberg guit, Elsa Bergman bass, Lisa Löwgren bass, Sanna Sikborn Erixon guit, Natalie Migdal vl, Felisia Westberg bass,

DRUMS: Anna Lund, Martina Almgren, Ebba Westerberg, Josefin Runsteen, Justina Lakin,

PIANO/KEYBOARD: Maggi Olin, Susanna Lindeborg, Cecilia Persson, Lisa Ullén, Elise Einarsdotter, Elin Hörberg, Monica Dominique, Maria Kvist, Johanna Nordström, Malene Bay Landin, Ann-Marie Henning, Jenny Lundström, Fanny Gunnarsson, Ylva Almcrantz, Karin JohanssonTO BE CONTINUED …
bottom of page