top of page
IMPRA_Spiral C 1500x1000px.jpg
IMPRA grafik white_spot.png

För studenter
 

 
 
 • Skapa diskussionsgrupper med elever från olika linjer där det diskuteras jämställd- och jämlikhetsfrågor. Det kan vara generella diskussioner för att utbilda er själva eller för att utveckla er skola och er arbetsmiljö. 

 

 • För att ta reda på vad som inte görs - prata med andra, folk runt omkring dig, utbilda och fortbilda dig.

 

 • Förvänta dig inte att den som är marginaliserad ska utbilda dig - det är ditt eget ansvar att utbilda dig. 

 • Börja tidigt med att inkludera alla för att göra bryggan mellan olika genre och personer mindre. I alla situationer där vi är i ett rum där vi musicerar, drar vi oss gärna till bekanta ansikten, vi spelar med de vi har exponerats med i skolan vilket oftas är personer som identiferar sig som män. Det vi ser och blir exponerad för är det vi känner oss trygg med. Om vi mest exponeras för en homogen grupp människor är det viktigt att vi vågar spela med andra människor också. 

 

 • Vi kan börja/fortsätta att våga gå utanför vår comfortzone med vilka vi spelar med och vilka vi pratar musik med. Det är lätt att hamna i slutna sällskap och gör att många hamnar vid sidan av den gemenskapen. Om vi känner att vi är trygga i olika musikaliska sammanhang och har sammanhang där vi pratar om musik så kan vi våga gå utanför det ibland, det betyder inte att vi ska sluta spela med de vi brukar spela med utan att vi ska våga ta risken att bli lite obekväm/nervös i stunden för att växa på lång sikt. 

 

 • När vi pitchar projektidéer ska det vara plats för alla - alla personer och instrumentgrupper. 

 

 • Vid jam är det viktigt att komma ihåg att bjuda in sångare och instrumentalister som identifierar sig som ickemän. Det finns ofta en överrepresentation av personer som identifierar sig som män. 

 

 • Ta bort/jobba mot en grabbig miljö. Det bidrar till att vi känner sig trygga och inkluderade. 

 

 • Pandemin har gjort att det blir färre öppna jam och därför en mer sluten och mer selektiv process inför jam. Det är viktigt att vi försöker motverka detta genom att aktivt tänka på vilka vi bjuder in. 

 

 • Känn av rummet när/om någon känner sig utanför. Om du märker att någon känner sig utanför var en allierad. Se mer under Var en allierad. 

 

 • Fortsätta ha musikgrupper med olika kön, etnicitet, åldrar. Det bidrar till en ökad mångfald och en mer inkluderande miljö. 

 

 • Skapa ett space där det är okej att göra “fel”. Ett tryggt rum där vi hjälper varandra är bättre för alla.  

DISKUSSIONSGRUPPER

INKLUDERING

Vill du komma igång med en gång och föra detta arbete vidare till ditt arbetslag eller din studiegrupp? Ta del av IMPRAs handlingsplan. Genom detta verkty kan du och ditt lärosäte konkret bestämma vad som ska arbetas med, i vilken ordning, hur ni ska göra det, vem som är ansvarig, när det ska vara färdigt och när ni nått ert mål - utvärdera hur arbetet gått. Handlingsplanen är fri att ladda ner som mall och finns här. 


Vi i IMPRA hoppas att IMPRA Toolbox kommer att inspirera dig, att du ska få konkreta verktyg, fler idéer och vilja arbeta mer med ett jämställd- och jämlikhetsarbete på din skola. Känner du att det fattas någonting i ett område, eller om något är svårt att förstå, tveka inte att kontakta oss om du har fler idéer, tankar eller behöver bolla idéer. Du kan också spana in Genus Conference 2021 Toolbox där finns fler tips och verktyg i hur du kan bidra till en mer jämlik och jämställd musikundervisning.

Vill du veta mer om IMPRAs föreläsningar, klicka här.

Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA.

Du hittar kontaktinformation här

IMPRA handlingsplan

bottom of page