IMPRALISTAN är en lista som vi då och då skickar till olika bokare, arrangörer eller tvivlare som påstår att det inte finns några verksamma kvinnliga musiker. Därför är det av största vikt att alla som står på denna listan är just det och att vi har din uppdaterade information.

För att stå med på listan är ett grundläggande krav att du är medlem i IMPRA. Du bör även uppfylla ett par av följande kriterier:

  • Du uppträder kontinuerligt för betalande publik (professionellt)
  • Du har gett ut eller medverkat på minst ett fonogram
  • Du har gått högre musikutbildning (eftergymnasial utbildning)
  • Håller hög konstnärlig kvalitet

Utifrån dessa kriterier gör vi en bedömning om vilka som kan stå med på listan.

Om du inte finns med på listan men vill stå med ska du skicka ditt CV/biografi tillsammans med en länk till din hemsida/facebooksida/soundcloud där vi kan lyssna på uppdaterat ljudande exempel. Länken kommer att finnas med i anslutning till ditt namn. Skicka dina uppgifter till webbmaster@impra.se  När vi fått in dina uppgifter kommer vi gå igenom materialet och sedan kontakta dig om det är något vi vill fråga mer om eller om vi anser att du inte kan stå med. Om du inte hör från oss så uppdaterar vi listan och lägger till ditt namn inom kort.

Lista på yrkesverksamma kvinnliga musiker i Sverige: LISTAN